Danas, 30.07.2017.godine folklorni ansambl “Zahumlje” putuje na XXIII Međunarodni festival folklora koji se održava u Plovdivu (Bugarska). Festival traje do 06. avgusta. Osim “Zahumlja” na festivalu učestvuju i ansambli iz: Brazila, Čilea, Španije, Jordana, Gruzije, Jermenije, Kosova i domaćina.

Foklorni ansambl “Zahumlje” na XXIII festivalu folklora u Plovdivu

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *