JU „Zahumlje“, Književni klub „Poenta poetika“ i JU Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić u petak 24. novembra u 19h u sali Zahumlja organizuju književno veče pod nazivom „Iz neobjavljenih rukopisa“. Cilj ove večeri je afirmacija sugrađana i ostalih koji pišu, a koji do sada nijesu imali priliku da svoje radove i objave. Na ovaj način se pruža pažnja i daje se prilika za promociju talentovanim ljudima koji žive sa književnošću, i za književnost, a ipak u našem gradu do sada nijesu bili prepoznati kao književni stvaraoci. Riječ je o formiranim ličnostima, uspješnim u svojim profesijama, koji na ovaj način iskazuju jedan dio sebe, najintimniji i najtananiji.
Organizatori su se, takođe, odazvali i kampanji protiv nasilja nad ženama, pa su ovaj program posvetili i toj aktivnosti. Nikšić, Podgorica i Bar su jedini gradovi iz Crne Gore koji su se priključili ovoj kampanji u koju je uključeno preko 50 gradova i književnih organizacija iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Makedonije i ostalih zemalja regiona. Svijest o društvenom i građanskom aktivizmu, kao i o potrebi zaštite prava žena, pokretač je da se „Zahumlje“, „Poenta poetika“ i JU Narodna biblioteka „Njegoš“ uključe u ovu kampanju. Učesnici programa su: Milka Nikolić, Mile Albijanić, Rada Vukasojević, Miluša Bakrač, Sandra Đukanović, Nataša Lalatović, Vukosav Delibašić, Kristina Radović, Vida Pejović, Tanja Seratlić, Sava Radulović, Desanka Vlahović.
Moderatori su: Ana Pejović i Goran Radojičić.
Dobro došli! Ulaz je slobodan!

 

Književno veče “Iz neobjavljenih rukopisa” u “Zahumlju” 24.11. u 19h

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *