JU “Zahumlje” poziva sve bivše i sadašnje članove da joj pomognu u prikupljanju materijala koji će biti korišten prilikom obilježavanja 120 godina od osnivanja “Zahumlja”.

“Ukoliko u svojim ličnim arhivama posjedujete fotografije sa koncerata i ostalih programa naše ustanove, kao i starih fotografija članova i zgrade “Zahumlja”, bilo bi korisno da nam ih dostavite kako bismo ih skenirali i na taj način sa javnošću podijelili najljepše trenutke iz naše 120 godina duge istorije.”

Vojislav Krivokapić, direktor

120 godina JU “Zahumlje”

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *