Vanredni konkurs za sufinansiranje rada crnogorskih kulturnih djelatnika u oblasti kinematografije tokom aktuelne situacije dostupan je na ovom linku: https://bit.ly/3bouTHu

Aplikacije se odnose na projekte ovladavanja i upotrebe digitalnih vještina u kreiranju i predstavljanju umjetničkih sadržaja, programe individualnog razvoja u svrhu podizanja profesionalnih standarda u filmskom stvaralaštvu, izradu skica, otisaka ili finalnih proizvoda u oblasti scenografije i kostimografije, komponovanje filmske muzike za konkretan filmski projekat, kratke audiovizuelne sadržaje, edukativne programe, projekte animacije građana za povratak u bioskope nakon pandemije i druge projekte iz kinematografije koji stimulišu individualni rad od kuće, kao i grupni online rad. #ZivimoKulturu #OstaniDoma

Vanredni konkurs za sufinansiranje rada crnogorskih kulturnih djelatnika u oblasti likovne umjetnosti i dizajna tokom aktuelne situacije dostupan je na ovom linku: https://bit.ly/3bouTHu

Aplikacije se odnose na individualne ili online grupne prezentacije likovnog stvaralaštva, edukativne programe i radionice, naučno-istraživačke programe, promotivne aktivnosti, ovladavanje i upotrebu digitalnih vještina u kreiranju i predstavljanju umjetničkih sadržaja i druge projekte iz likovne i primijenjene umjetnosti i dizajna koji stimulišu individualni rad od kuće, kao i grupni online rad. #ZivimoKulturu #OstaniDoma

Vanredni konkurs za sufinansiranje rada crnogorskih kulturnih djelatnika u oblasti muzike tokom aktuelne situacije dostupan je na ovom linku: https://bit.ly/3bouTHu

Aplikacije se odnose na manje forme izvođačkih projekata (individualni ili online grupni), komponovanje, edukativne programe, naučno-istraživačke programe i druge projekte iz muzičke djelatnosti koji stimulišu individualni rad od kuće, kao i grupni online rad. #ZivimoKulturu #OstaniDoma

Vanredni konkurs za sufinansiranje rada crnogorskih kulturnih djelatnika u pozorišnoj oblasti tokom aktuelne situacije dostupan je na ovom linku: https://bit.ly/3bouTHu

Aplikacije se odnose na stvaralaštvo od kuće – manje forme izvodjačkih projekata, edukativne online programe, naučno-istraživački programi, interaktivne online radionice, projekte za razvoj publike, izradu skica, maketa ili finalnih proizvoda u oblastima scenografije i kostimografije za projekte i druge projekte. #ZivimoKulturu #OstaniDoma

 

Vanredni konkurs za sufinansiranje rada crnogorskih kulturnih djelatnika u oblasti književnosti tokom aktuelne situacije dostupan je na ovom linku: https://bit.ly/3bouTHu

Aplikacije se odnose na predstavljanje knjiga i autora putem čitanja književnih djela/odlomaka, izradu audio knjiga, edukativne programe, prevode savremene crnogorske književnosti i programe individualnog razvoja u svrhu podizanja profesionalnih standarda u književnosti. #ZivimoKulturu #OstaniDoma

Vanredni konkurs Ministarstva kulture

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *