Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke.pdf

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti.pdf

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke

Izvještaj za period od 22.1. do 28.1. 2018. godine

Kartica računa u platnom prometu – NLB Montenegro banka – 22.01-28.01.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka – 22.01-28.01.2018.

Izvještaj za period od 29.01-04.02.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka 29.01-04.02.2018.

Kartica racuna u platnom prometu – NLB banka 29.01-04.02.2018..PDF

Izvještaj za period 05.02-11.02.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB Montenegro banka – 05.02-11.02.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka 05.02-11.02.2018.

Izvještaj za period 11.02-19.02.2018.

Kartica racuna u platnom prometu – NLB banka, 11.02-19.02.2018

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 11.02-19.02.2018.

Izvještaj za period 19.02-26.02.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 19.02-26.02.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 19.02-26.02.2018.

Izvještaj za period 26.02-05.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 26.02-05.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu (26.02-05.03.2018) – Prva banka

Izvještaj za period 05.03-12.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu Prva banka, 05.03-12.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 05.03-12.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 12.03.2018.

Izvještaj za period 12.03-19.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 12.03-19.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 12.03-19.03.2018.

Izvještaj za izvještajni period 19.03-26.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu, NLB banka, 19.03-26.03.2018.

Kartica računa u platnom prometu, Prva banka, 19.03-26.03.2018.

Izvještaj za period 26.03-02.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 26.03-02.04.2018.

Izvještaj za izvještajni period 02.04-10.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 02.04-09.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 26.03-10.04.2018.

Izvještaj za period 09.04-16.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 08.04-16.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 09.04-16.04.2018.

Izvještaj za period 16.04-23.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 16.04-23.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 16.04-23.04.2018.

Izvještaj za period 23.04-30.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 23.04-30.04.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 23.04-30.04.2018.

Izvještaj za period 30.04-07.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 30.04-07.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 30.04-07.05.2018.

Program rada JU Zahumlje za 2018. godinu

Plan integriteta -obrazac

Izvještaj za period 07.05-14.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 07.05-14.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 07.05-14.05.2018.

Izvještaj za period 14.05-23.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB banka, 14.05-23.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 14.05-23.05.2018.

Izvještaj za period 23.05-28.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – Prva banka, 23.05-28.05.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB Montenegro banka, 23.05-28.05.2018.

Izvještaj za period 28.05-04.06.2018.

Kartica računa u platnom prometu – NLB Montenegro banka, 28.05-04.06.2018.